تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
حوادث رکنا: در حوادث مختلف چهارشنبه سوری در اصفهان یک دختر بچه 7 ساله و یک زن 53 ساله هنگام پریدن از روی آتش دچار سوختگی شدند.

به گزارش گروه حوادث Accidents رکنا، احترام نوروزی 7 ساله که لباس پلاستیکی به تن داشت هنگام پریدن از روی آتش در محله کوئه پارچه دچار سوختگی شد و به صورت او را به بیمارستان منتقل کردند.
در دومین حادثه Incident زن 53 ساله که تعامدل خود را از دست داده بود روی آتش افتاد و دچار سوختگی شد. اهالی محل تازه عروس زن 53 ساله را که عصمت نام دارد متهم کرده بودند که وی در پی یک حرکت انتقام جویانه مادرش شوهرش را که مانع برافروختن آتش شده بود به داخل آتش هل داده است.
این خبر یک نوستالژی از حوادث مراسم چهارشنبه سوری در سال های گذشته است.

   #حوادث #چهارشنبه سوری #اصفهان