تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان

به نیروی ساده جهت همکاری با ساندویچی در شهر قم نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.

متاسفانه مرورگر شما از جاواسکرپیت پشتیبانی نمیکنید. لطفا با یک مرورگر دیگر امتحان کنید
۰۹۳۳

tel: 09333665739

   #استخدام