تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
روز گذشته و در جلسه بررسی بودجه نمایشگاه بین المللی مشهد در شورای شهر، نماینده این مجموعه از حضور در جلسه شورا خودداری کرد و همین امر زمینه دریافت اخطار کتبی از سوی رئیس شورا را فراهم کرد.
اخطار کتبی برای مدیرعامل نمایشگاه بین المللی مشهداتاق خبر 24:

به نقل از خودروکار شنیده ها حاکیست مدیرعامل نمایشگاه بین المللی مشهد تمایلی به شرکت در جلسات شورای شهر و نظارت شورا بر این مجموعه ندارد.

در این جلسه که با اعتراض اعضای شورای شهر و معاونان شهرداری مشهد به دلیل حضور نداشتن مسئول برگزاری نمایشگاه خودرو مشهد همراه بود، رییس شورای شهر مشهد هم عنوان کرد مسئولین برگزاری نمایشگاه خودرو مشهد اخطار کتبی می گیرند.

گفتنی است طی روزهای گذشته اعضای شورای شهر در پی بررسی بودجه نمایشگاه بین المللی مشهد بودند اما مدیرعامل این مجموعه از حضور در جلسه شورای شهر و پاسخگویی به سوالات نمایندگان شورا خودداری کرد.

لازم به ذکر است 80 درصد از سهام نمایشگاه بین الملل متعلق به شهرداری است.

   #نمایشگاه #مشهد #نمایشگاه بین المللی #شهرداری #خودرو