تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
فرهاد رهبر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی امروز با حضور در اردوی راهیان نور در جمع دانشجویان حضور یافت و از منطقه هورالعظیم بازدید کرد.

فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد گفت: ما دانشگاهیان وظیفه داریم در عرصه های علمی راه شهدا را ادامه دهیم و با بازدید از این مناطق در جهاد علمی موفق تر عمل خواهیم کرد.

   #دانشگاه آزاد