تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
بسته خبری ۱۵ اسفند ۹۶در میان مهمترین رویدادهای ایران و جهان که در ساعات گذشته اتفاق افتاده، برخی اخبار بیش از دیگر خبرها اهمیت یافته اند. در این بسته صوتی «ایسنابیست» برخی از مهمترین خبرهای امروز - ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ - را مرور می کنیم. دریافت 2 MB

  

محتوای خبر «صوت / بسته خبری ۱۵ اسفند ۹۶» را در سایت «ایسنا» ببینید