تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
در دومین روز طرح جدید پیش فروش سکه، ۱۱ هزار و ۹۰۰ قطعه سکه برای دوره زمانی ۶ ماهه و ۴۵ هزار و ۵۰۰ قطعه سکه برای دوره زمانی یک ساله پیش فروش قطعی شد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ استقبال متقاضیان از پیش فروش سکه در روز گذشته به میزان قابل توجهی افزایش یافت.


روز گذشته هزار و ۱۱۱ درخواست خرید ثبت شد و این متقاضیان ۱۱ هزار و ۹۰۰ قطعه سکه برای دوره زمانی ۶ ماهه و ۴۵ هزار و ۵۰۰ قطعه سکه برای دوره زمانی یکساله پیش خرید کردند.

به گزارش فارس، در اولین روز طرح جدید پیش فروش سکه، ۲۰۵ درخواست پیش خرید با سررسید شش ماهه برای هفت هزار و ۸۵ قطعه سکه و ۲۶۸ درخواست پیش خرید با سررسید یک ساله برای ۱۰ هزار و ۷۷۲ قطعه سکه به صورت قطعی ثبت شد؛ بنابراین در دو روز اول طرح جدید پیش فروش سکه ۷۵ هزار و ۲۷۵ قطعه سکه پیش فروش شد.

   #پیش فروش #پیش فروش سکه