تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
دولت هزینه های حقوق و دستمزد را کنترل و ساختار اداری اش را اصلاح کند 404133_684.jpg
هادی غلامحسینی

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه دولت یازدهم و دوازدهم از واگذاری 300شرکت خودداری کرد، گفت: جمعیت کارمندی از یک میلیون و 100 هزار نفر در اول انقلاب به بیش از 3میلیون نفر رسیده که همه آنها از پول نفت حقوق می گیرند.
آقامحمدی گفت: بیش از 1/5 میلیون نفر از شاغلان کشور شغل دوم دارند و با بهره برداری از سامانه کدشغلی همین تعداد از نیروهای آماده به کار شاغل می شوند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه بودجه شرکت های دولتی دو برابر بودجه دولت است، افزود: در دولت های یازدهم و دوازدهم 300شرکت را که دولت باید واگذار می کرد، جزو شرکت هایی شده است که باید دولتی اداره شوند.
وی با بیان اینکه سرمایه کل کشور 3میلیون میلیارد تومان است، تصریح کرد: اجرای اصول اقتصاد مقاومتی بدون اصلاحات اقتصادی و بسیج عمومی برای مردم امکان پذیر نیست.
سهم بسیار قابل ملاحظه دولت در مدیریت کشور

پیش از این جمشید انصاری، معاون رئیس جمهور گفته بود که 3میلیون و 500هزار نفر در بخش عمومی اعم از دولتی، نیروهای مسلح و نهادهای عمومی غیردولتی فعالیت دارند که دولت به طور مشخص 2میلیون و 400 هزار کارمند مستقیم دولتی دارد و افراد تأثیر بسزا و بیشتری در تصمیمات اداره کشور دارند.
انصاری یادآور شد: ارائه مجوزها و اجرا، نظارت، ایجاد تغییرات، وضع قوانین و تصمیم سازی و کارهایی که در بنگاه های بزرگ انجام می شود، متأثر از کارمندان دولت است.
247 هزار مدیر برای کنترل 4/2 میلیون کارمند!

رئیس سازمان اداری و استخدامی گفته بود، 97هزار مدیر تا سطح رئیس اداره در کشور داریم، اگر واحدهای عملیاتی مانند را هم به آنها اضافه کنیم، 247 هزار مدیر اجرایی از سطح عالی تا عملیاتی داریم. بنابراین هرگونه اصلاح ساختاری را که بخواهیم اجرا کنیم و منجر به حذف بخشی از این مدیران و پست های اضافی مدیریتی شود، این مدیران دولتی مقاومت می کنند.
به گفته وی، سال 95 بالغ بر 238هزار میلیارد تومان بودجه محقق شده که 208هزار میلیارد تومانش را بودجه جاری که عمومش حقوق و دستمزد است، بلعید. اگر این روند ادامه پیدا کند، دیگر چیزی برای بودجه عمرانی باقی نخواهد ماند.
تفاوت حقوق کارگران با کارمندان دولت

در حالی که حقوق و دستمزد بسیاری از کارگران و مستمری بگیران و بازنشستگان در ماه زیر یک میلیون تومان است، حق السعی 2میلیون و 300هزار کارمند دولت هسته مرکزی و اصلی هزینه های جاری 18 هزار و 500 میلیارد تومانی کشور را تشکیل می دهد که هم نشان از فاصله دستمزد کارمندان دولت با کارگران دارد و هم اینکه اهرم اصلی بسیاری از مشکلات اقتصاد ایران است.
همه به جای کارآفرینی دنبال استخدام هستند

محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات اظهار داشت: همه به دنبال استخدام هستند، زیرا فرهنگ کارآفرینی در کشور جا نیفتاده است. در وزارت ارتباطات 50درصد پرسنل بازنشسته می شوند و این فرصت را باید غنیمت بشماریم. وی گفت: به دنبال استخدام در بدنه دولت نباشید و بنا بر هر تبصره و ماده شغل اضافه نکنید، هم اکنون یک بدنه بزرگ دولتی داریم و هر چه درمی آوریم، باید خرج بدنه دولت کنیم.
جهرمی با بیان اینکه با ادامه روند اتهام زنی ها، عدم آگاهی و چوب لای چرخ جوان ها گذاشتن در فرایند شکل گیری اقتصاد دیجیتال و تحول دیجیتالی، اقتصادمان را به شرکت های بین المللی در چند سال آینده واگذار خواهیم کرد.
پاسکاری مردم در گرفتن مجوز کسب و کار

وزیر ارتباطات همچنین در بخشی از سخنان خود با بیان اینکه مردم در گرفتن مجوز کسب و کار پاس داده می شوند، گفت: موردی وجود داشته که یک نهاد پنج کارت هوشمند صادر کرده است. اگر بخواهیم یک مجوز را حذف کنیم صدای آن سازمان همه کشور را پر می کند.
جهرمی گفت: اقتصاد ایران غریب پرور است و سرمایه گذار خارجی را تشویق می کند و هزار مانع مقابل راه سرمایه گذار داخلی می گذارد.

   #استخدام #سرمایه گذار #اقتصاد ایران #کارآفرینی #وزارت ارتباطات #وزیر ارتباطات #رئیس جمهور #استخدامی #حقوق کارگران #سامانه