تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
اولین دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با بیان اینکه عبارت تحول بنیادین خودش پیام دارد و توسعه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی و سلامت روان همه افراد به تحول در آموزش و پرورش بستگی دارد گفت: این یک نگاه ملی است و برای اجرای سند تحول نه فقط آموزش و پرورش بلکه باید همه دستگاه ها کمک کنند.

به گزار
ش مهرخانه، به نقل از ایسنا، احمد صافی پیشینه شورای عالی آموزش و پرورش را مرور کرد و گفت: آموزش و پرورش به سبک جدید در ایران سابقه 167 ساله دارد و با تاسیس دارالفنون وارد نظامی خاص با ویژگی های خاص شدیم. چهار سال بعد از تاسیس دارالفنون، وزارت علوم پدید آمد.

وی افزود: بنابراین نزدیک به 163 سال است که وزارتخانه ای به نام علوم دایر شده که بعد به عنوان وزارت معارف و سپس فرهنگ تغییر نام داد. در اولین دوره، پسر فتحعلی شاه که دانشمندی با کتب متعدد بود، به مدت 22 سال وزیر علوم بود.

اولین دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به تغییر نام های پیاپی وزارت علوم گفت: در سال 1289 قانونی وضع می شود که در آن اولین تشکیلات وزارت فرهنگ و شورای عالی معارف دیده می شود. در سال 1290 قانون اساسی معارف به تصویب می رسد و شورای معارف نیز در سال 1300 با قانون جدید و حوزه اختیارات گسترده تشکیل و به نوعی مرجع صدور مجوز به تمام سازمان ها و ارگان های مرتبط با فرهنگ می شود. در سال 1317شورای عالی فرهنگ ایجاد و این وزارتخانه از معارف به فرهنگ تغییر نام می دهد و بعد به وزارت آموزش و پرورش تبدیل و تا امروز به همین نام فعالیت می کند.

صافی با اشاره به سابقه 121 ساله شورای عالی آموزش و پرورش عنوان کرد: در سال1358 مسئول دبیرخانه شورای عالی بودم و دکتر شکوهی رئیس شورای عالی آموزش و پرورش بود. اولین بحث در سال 1358 در وزارتخانه این بود که باید چه دستگاهی داشته باشیم تا سیاست ها و برنامه های لازم را وضع و اجرا کند؟. همان زمان قانون شورای عالی آموزش و پرورش نوشته شد که دکتر حبیبی، دکتر سحابی ، دکتر شکوهی، مرحوم شهید رجایی، شهید باهنر در آن زمان در تدوین این قانون نقش داشتند که در نهایت در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.

وی افزود: شورایی به این قدمت در ایران نداریم که از حیث جامعیت و ترکیب این شورا و اختیارات در چنین جایگاهی باشد. اکنون رئیس جمهور رئیس این شوراست و از این منظر بسیار حائز اهمیت و حضورش نقطه عطف است. شش تا هشت وزیر عضو شورا هستند و از مجلس دو نفر ناظر هستند.

اولین دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش درباره سندتحول بنیادین نیز گفت: اولین مطلبی که در سال 1358در شورای عالی آموزش و پرورش مطرح شد تغییر و تحول در آموزش و پرورش بود. سه نگاه وجود داشت، نگاه اول اصلاح آموزش و پرورش بود، نگاه دوم تغییر و نگاه سوم تحول در آموزش و پرورش بود. در واقع اینکه باید چه کنیم تا در بچه ها رشد هماهنگ ابعاد وجود داشته باشند بسیار پراهمیت و مدنظر بوده است. در سند تحول به نقش برجسته معلم اشاره شده است. معلمی یافتنی و سپس تربیت کردنی است.

صافی افزود: احتیاج به 50تا80 طرح برای اجرای سند داریم. به عنوان مثال طرح ابتدایی و پیش دبستانی مستقل در قالب سند لازم است. باید برنامه های کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت برای اجرای سند تدارک دید. معتقدم بهترین راه معرفی سند توجه به خروجی سیستم است، اگر خروجی مشکل دارد باید برگردیم به مسیر و فرآیند. سند تحول چشم اندازی برای آینده است و مسلما به یک تحول در ابعاد مختلف نیاز داریم.

وی با حضور در برنامه تلویزیونی پرسشگر با بیان اینکه عبارت "تحول بنیادین" دارای پیام است اظهار کرد: توسعه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی و سلامت روان همه افراد به تحول در آموزش و پرورش بستگی دارد و سرمایه گذاری روی نیروی انسانی جامعه آینده است. این یک نگاه ملی است نه فقط آموزش و پرورش بلکه باید همه دستگاه ها کمک کنند. اگر آموزش و پرورش کارا داشته باشیم دست و مغز انسان قیمتی و ارزشمند می شود و چنین نگاهی موجب می شود آموزش و پرورش در اولویت برنامه های کشور باشد.

انتهای پیام/ 930610


   #سلامت #قانون اساسی #رئیس جمهور #برنامه تلویزیونی

محتوای خبر «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش چشم اندازی برای آینده است» را در سایت «مهرخانه» ببینید