تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
136120_822.png
به گزارش صدای ایران حمید بقایی در پایان چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده اش در شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با بیان اینکه در جلسه امروز درباره دانشگاه ایرانیان صحبت شد، گفت: در این جلسه اثبات کردیم نهاد ریاست جمهوری اسناد کذب ارایه کرده و بی جهت به دولت قبل اتهام زده است و در این راستا مستندات خود را ارائه کردیم.

وی با بیان اینکه جلسه بعدی رسیدگی به شنبه آینده موکول شد، اظهار کرد: فشردگی جلسات امکان دفاع را از ما گرفته است و باعث می شود این ابهام به وجود بیاید که آیا رای از پیش صادر شده است و اینها تشریفات ظاهری است.

بقایی تاکید کرد: چه ضرورتی دارد که جلسه امروز چهارشنبه باشد و جلسه بعدی شنبه؟ چگونه در این فرصت کوتاه مستندات خود را ارایه کنیم؟ هرچند دفاعیات ما کامل است.

به نقل ازایلنا، معاون رییس دولت دهم با اشاره به اتهام مربوط به برداشت های غیرقانونی در دانشگاه ایرانیان خاطرنشان کرد: به ما اتهام می زنند که برداشت ها غیرقانونی بوده است در حالی که این برداشت ها بر اساس مصوبه دولت بوده است و بنده هیچ دستوری ندادم.

   #استان تهران

محتوای خبر «بقایی: دولت اسناد کذب ارایه کرده است» را در سایت «صدای ایران» ببینید