تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
استیضاح وزیر راه وشهرسازی صحت ندارد/ سوال از وزیر اقتصاد مکتوب اعلام نشده است عزت الله یوسفیان ملا، نماینده مردم آمل و لاریجان خبر داد: استیضاح وزیر راه و شهرسازی صحت ندارد و سوال از وزیر اقتصاد به صورت مکتوب اعلام نشده است.

«عزت الله یوسفیان ملا»، نماینده مردم آمل و لاریجان، در گفت وگو باخبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا در پاسخ به این سوال که نمایندگان مجلس استیضاح وزیر راه وشهرسازی را خواستار شده اند گفت: استیضاح وزیر راه وشهرسازی صحت ندارد. بعضی نمایندگان مجلس صحبت هایی کردند وبه این نتیجه رسیدند جناب آخوندی استیضاح نشوند.

نماینده مردم آمل درباره سوال از وزیر اقتصاد برای موضوع افزایش قیمت ارز درصحن علنی مجلس گفت: هنور به صورت مکتوب اعلام نشده است.

عضو کمیسیون برنامه بودجه در باره سوال از رئیس جمهور در کمیسیون اقتصادی گفت: سوال از رئیس جمهور را کمیسیون اقتصادی بررسی می کند که آن هم هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است.

   #استیضاح #استیضاح وزیر #وزیر اقتصاد #آمل #نمایندگان مجلس #رئیس جمهور #افزایش قیمت #قیمت ارز

محتوای خبر «استیضاح وزیر راه وشهرسازی صحت ندارد/ سوال از وزیر اقتصاد مکتوب اعلام نشده است» را در سایت «خبرگزاری برنا» ببینید