تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
امیر ژوله و مهراب قاسمخانی با هم روی جلد یک مجله رفته اند و این موضوع بهترین موقعیت برای دیدن دو کپشن طنز از این دو طناز مطرح کشور است. یکی از دیگری بهتر :))
چهره ها در شبکه های اجتماعی (۶۳۷)
.چهره ها در شبکه های اجتماعی (۶۳۷)