تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
وضعیت بازار ارز کرباسیان را به بهارستان کشاند

متولی اصلی بازار ارز بانک مرکزی و رئیس کل آن است، اما از آنجا که امکان سوال از سیف برای نمایندگان وجود ندارد وزیر اقتصاد باید در این خصوص به مجلس پاسخ گو باشد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران؛ حسین حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس فردا از وزیر اقتصاد در قالب سوال ابهامات ایجاد شده در خصوص عملکرد دولت در بازار ارز را مطرح کرده و کرباسیان باید بابت رها شدن بازار ارز کشور به نمایندگان پاسخگو باشد.

این نماینده مجلس ادامه داد: متولی اصلی بازار ارز بانک مرکزی و رئیس کل آن است، اما از آنجا که امکان سوال از سیف برای نمایندگان وجود ندارد وزیر اقتصاد باید در این خصوص به مجلس پاسخ گو باشد.

   #وزیر اقتصاد #بانک مرکزی

محتوای خبر «وضعیت بازار ارز کرباسیان را به بهارستان کشاند» را در سایت «دیدبان ایران» ببینید