تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
لطفاً نفس نکشید! هوای خوزستان از ساعت 10:00 امروز (سه شنبه، 24 بهمن) به حالت اضطرار رسید تا جایی که این وضعیت بیمارستان های خوزستان را در حالت آماده باش قرار داد. همچنین گرد و خاک باعث تعطیلی ادارات و لغو پرواز هواپیماهای فرودگاه اهواز شد. دریافت 12 MB

   #اهواز #خوزستان #تعطیلی