تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
پارلمان قرقیزستان پیشنهاد وضع جریمه ۳۰۰ دلاری برای نوشته های توهین آمیز در فضای مجازی را ارائه کرد.

به گزارش فارس، کمیته امور اجتماعی، آموزش، علوم، فرهنگ و بهداشتی پارلمان قرقیزستان پیشنهاد وضع جریمه ۳۰۰ دلاری برای نوشته های توهین آمیز در فضای مجازی را داد.

با وجود اینکه برخی از اعضای این کمیته، این تغییرات در قانون اساسی را سانسور خواندند و مخالفت کردند، اما بازهم با اکثریت آراء تصویب شد.

فعالیت در فضای مجازی در قرقیزستان در چارچوب قانون اساسی است و برای هرگونه قانون شکنی پرونده های قضایی باز می شود و صفحه ها و سایت ها با محتوای افراطی بلاک می گردند.

۶۰ درصد از مردم قرقیزستان از شبکه های اجتماعی استفاده می کنند.

   #قرقیزستان #فضای مجازی #قانون اساسی #سانسور

محتوای خبر «جریمه برای نوشته های توهین آمیز در فضای مجازی!» را در سایت «الف» ببینید