تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
مریم معصومى با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: سریال “تعطیلات رویایی”
عکاس :آقای آرش شاه محمدی عزیز که بعد از سالها دوباره همکار شدیم..
پشت صحنه در کنار جناب شریفی نیا و
مدیر تصویر برداری : آقای خسرو دادگر
مدیر برنامه ریزی: آقای مسعود حقی
طراح گریم: خانم مهیاد میّمی عزیزم
طراحی لباسها : مزون خانم فرناز جاودان خرد
و
کارگردان : آقای علیرضا امینی
تهییه کننده: جناب مجید اوجی .
/تعطیلات عید منتظر تماشای تعطیلات رویایی باشید/

   #مریم معصومی