تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
یک تیم حقوقی بر اساس بند ب جزء 1 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری و اصل 173 قصد پیگیری حقوقی دارند.
pixel.gifرضوی: حذف «لاتاری» پیگیری حقوقی می شود

به گزارش ایران خبر، محمود رضوی تهیه کننده سینما با اشاره به صحبت های دو نفر از داوران جشنواره فجر در خصوص ممیزی محتوا به جای داوری و پست فرخ نژاد درباره «لاتاری» در توییتر نوشت: یک تیم حقوقی بر اساس بند ب جزء 1 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری و اصل 173 قصد پیگیری حقوقی دارند.

   #دیوان عدالت #عدالت #سینما #داوری #جشنواره فجر #توییتر

محتوای خبر «رضوی: حذف «لاتاری» پیگیری حقوقی می شود» را در سایت «ایران خبر» ببینید