تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
درخواست برادر سیدامامی از رسانه ها

برادر کاووس سیدامامی با بیان اینکه خودکشی از طریق حلق آویز کردن کاملا مشهود است، از رسانه ها خواهش کرد با خبرسازی موجب آزرده شدن خانواده مرحوم نشوند.

به گزارش پارس نیوز،

کامران سیدامامی، برادر کاووس سید امامی که در روزهای گذشته به اتهام همکاری با یک شبکه جاسوسی و جمع آوری اطلاعات به نفع بیگانگان در بازداشت خودکشی کرده است در گفت وگو با رسانه ها اظهار داشت: ما در حال حاضر داغداریم و از رسانه ها خواهش داریم که به شایعات دامن نزنند.
وی ادامه داد: واقعا تعدادی از رسانه ها مریض هستند و دائما ما را تحت فشار گذاشته اند که مجبور به بیان خلاف واقع شویم.
سیدامامی ادامه داد: بنده و همسر مرحوم جنازه را دیده ایم و با اصرار معاون دادستان که جنازه را نگاه کنید و همه موارد را بررسی کنید این کار را کرده ایم و به جز آثار حلق آویز شدن که در روی جنازه معلوم است و این موضوع در فیلم زندان هم کاملا مشخص است هیچ مساله دیگری وجود ندارد و خودکشی از طریق حلق آویز کردن کاملا مشهود است.
وی ادامه داد: از رسانه ها خواهش دارم که با خبرسازی موجب آزرده شدن خانواده مرحوم نشوند من شخصا مایل به کالبد شکافی مجدد نیستم.

   #خودکشی #خانواده #همسر

محتوای خبر «درخواست برادر سیدامامی از رسانه ها» را در سایت «پارس نیوز» ببینید