تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
خبرگزاری شبستان: کتاب «منطق تطبیقی» تألیف دکتر اسدالله فلاحی، عضو هیئت علمی گروه منطق موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، اثر شایسته تقدیر سی و پنجمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در بخش منطق شناخته شد.

از این رو، خلاصه ای از محتوای این کتاب منتخب سی و پنجمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران تقدیم می شود:

منطق سینوی و منطق جدید دو دوره از ادوار تاریخ منطق هستند که در زمان ها و مکان های متفاوت و با اهداف گوناگون شکل گرفته اند و از سوی اندیشندان بزرگی نقد شده و گسترش یافته اند. همین سبب شده تا برخی از معاصران گمان کنند که این دو منطق دو فضای فکری و دو پارادایم علمی سنجش ناپذیرند و هر گونه مقایسه میان آنها از پیش محکوم به شکست است. بر خلاف این دسته، بسیاری از معاصران بر این باورند که روح حاکم بر این دو منطق یکی است و بذرهای بسیاری از پیش رفت های منطق جدید در منطق سینوی یافت می شود، چنان که بسیاری از نوآوری ها در منطق سینوی خود به صورت جنینی در منطق ارسطویی نهفته بوده است.
در این کتاب، تلاش شده است تا با یاری گرفتن از شاخه های منطق جدید (مانند منطق مرتبۀ اول (= منطق گزاره ها، محمول ها و این همانی)، منطق مرتبۀ دوم، منطق وجود، منطق زمان، منطق موجهات و منطق ربط) مفاهیم پایه ای و قواعد بنیادی در منطق سینوی (مانند قضیه های حقیقیه، خارجیه و ذهنیه، شرطی های لزومی، عنادی و اتفاقی، ماده و جهت، معانی ضرورت و امکان، حمل های اولی و شایع، مفاهیم وجود و این همانی، موجبه های معدولة المحمول و سالبة المحمول، حملیۀ مردّدة المحمول، قاعدۀ فرعیه، عکس نقیض قدما و متأخران، قیاس های شرطی و بسیاری دیگر) بازتفسیر و ارزیابی شوند.
این کتاب نشان می دهد که درک دقت های نهفته در آثار منطق دانان سینوی بدون یاری گرفتن از شاخه های منطق جدید تا چه اندازه دشوار است و یافتن ابهام های فراوان و خطاهای گاه و بی گاه در این آثار و اصلاح آنها به کمک دانش روز چه آسان و شدنی است. ناگفته پیدا است که نه تنها می توان به کمک منطق جدید به پیراستن منطق سینوی پرداخت، بلکه می توان با استفاده از ژرف اندیشی های منطق دانان سینوی، قلم روهای تازه ای را در برابر منطق جدید و فلسفۀ منطق معاصر گشود و شاخه های تازه تری را به این درخت تنومند پیوند زد و میوه های نوبرانه ای از آن برچید، کاری که در نوشته های غربیان معاصر پیوسته در حال انجام است و با هم یاری منطق، ریاضیات و فلسفه، شاهد نوآوری های شگفت در هر سه حوزه هستیم.

در چکیده پشت جلد کتاب می خوانیم:

منطق سینوی و منطق جدید یک روح هستند در دو بدن: بدن یک کودک خردسال و بدن یک جوان نورسیده و تنومند.برخلاف دیدگاه برخی از معاصران که هر گونه سنجش و مقایسه ای میان این دو منطق را ممکن نمی دانند، نویسندۀ کتاب بر این باور است که منطق جدید صورت بسط یافتۀ منطق سینوی است که به نوبۀ خود تکامل یافتۀ منطق ارسطویی به شمار می رود. در این کتاب، تلاش شده است تا مفاهیم پایه ای و قواعد بنیادی در منطق سینوی به کمک شاخه های منطق جدید بازتفسیر و ارزیابی شوند. این کتاب نشان می دهد که درک دقت های نهفته در آثار منطق دانان سینوی بدون یاری گرفتن از شاخه های منطق جدید تا چه اندازه دشوار است و یافتن ابهام های فراوان و خطاهای گاه و بی گاه در این آثار و اصلاح آنها به کمک دانش روز چه آسان و شدنی است. آشکار است که با درک درست از گذشته می توان به طرح پرسش هایی نو برای اکنون پرداخت و در ساختن آینده سهیم بود.

گفتنی است، آثار برگزیده و شایسته تقدیر سی و پنجمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در مراسمی با حضور دکتر حسن روحانی، رییس جمهوری معرفی شدند. در این مراسم از 12 اثر برگزیده و 43 اثر شایسته تقدیر با اهدای لوح تجلیل شد.این آثار در 11 موضوع تاریخ، جغرافیا، کودک و نوجوان، ادبیات، کلیات، فلسفه و روانشناسی، دین، علوم اجتماعی، علوم خالص، علوم کاربردی، هنر و زبان و 72 گروه بررسی و انتخاب شدند.

پایان پیام/248
ضمیمه :

   #ریاضیات