تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
طبق گزارش یونسکو تنها حدود کمتر از 30 درصد محققین در جهان را زنان شامل می شوند.

شعارسال: طبق گزارش یونسکو تنها حدود کمتر از 30 درصد محققین در جهان را زنان شامل می شوند. دکتر معصومه صادقی، دکتر یاسمن فرزان، دکتر فرنوش فریدبد، دکتر شکوفه نیک فر، چهار زن دانشمند ایرانی.می باشند


سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت آپارات ، تاریخ انتشار: 22بهمن1396 ، کدخبر: - : www.aparat.com

   #آپارات

محتوای خبر «اقلیت زنان دانشمند در دنیا» را در سایت «شعار سال» ببینید