تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان بازدید: 255
*** شماره جدید هفته نامه چلچراغ را به مدت ۴۸ ساعت با ۵۰ درصد تخفیف بخوانید***

در این شماره می خوانید:

یانگوم در محله آب منگل
علیه سریال های عامه پسند کره ای

یادی از ترانه های انقلابی در چهل سالگی انقلاب

گپی با لیلی گلیستان
زندگی ما همیشه به ممیزی می خوره

برای درگذشت اورسولاک لگویین
مسافرت آخر جادوگر دریا زمین

برو کارگر باش و امیدوار
پرونده ای درباره یک جنبش ضدکار:
پساشغل گرایی

  

محتوای خبر «هفته نامه چلچراغ - شماره ۷۲۸ (نسخهPDF)» را در سایت «فیدیبو» ببینید