تاریخ دریافت خبر:

به نیروی خدماتی جهت همکاری با هتل در شهر تهران نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.

متاسفانه مرورگر شما از جاواسکرپیت پشتیبانی نمیکنید. لطفا با یک مرورگر دیگر امتحان کنید
۰۲۱۶xxx

tel: 02166156190 , 02166084128

   #شهر تهران #استخدام