تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
زنجان پیشتاز در وزنه برداری بانوان در کشور می باشد فدراسیون وزنه برداری آماده گی خود را در واگزاری، برگزاری دوره های آموزشی مختلف به هیئت وزنه برداری استان زنجان را میدهد .

به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان ؛ علی مرادی رئیس فدراسیون وزنه برداری در مجمع انتخاباتی هئیت وزنه برداری استان زنجان از اعضاء مجمع به جهت رای قاطع به سعید امیدی تقدیر و تشکر کرد .

زنجان پیشتاز در وزنه برداری بانوان در کشور می باشد .

علیرغم تفاهم نامه ای که با آموزش و پرورش داشتیم بادر نظر گرفتن اینکه در وزنه برداری قهرمان و نائب قهرمان هستیم و این موفقیت به طور اتفاقی نبوده ،اما متاسفانه آموزش و پرورش با ورزش وزنه برداری به صورت تبعیض آمیز برخورد نمود واز برنامه های سال آینده حذف کرد .

ورزش پاک شعار ورزش کشور بوده وبصورت جدی با مسئله دوپینگ برخورد میکنیم .

فدراسیون وزنه برداری آماده گی خود را در واگزاری، برگزاری دوره های آموزشی مختلف به هیئت وزنه برداری استان زنجان را میدهد .

   #وزنه برداری #زنجان #استان زنجان #فدراسیون وزنه برداری

محتوای خبر «زنجان پیشتاز در وزنه برداری بانوان در کشور می باشد» را در سایت «خبرگزاری برنا» ببینید