تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان

عکس منتخب نشنال جئوگرافیک | آماده، هدف، آتش

عکس منتخبامریکا. این نمایش، سالانه صدها نفر را درگیر بازی کردن نقش سربازان دو طرف می نماید!عکس منتخب نشنال جئوگرافیک آماده، هدف، آتش

شما هم میتوانید نویسنده مجله همگردی باشید


   #نشنال جئوگرافیک