تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
شفا آنلاین:کشف یک مقبره جدید 4 هزار ساله در نزدیکی اهرام مصر که مدفن به یک راهبه مصر باستان است.

   #مصر

محتوای خبر «کشف یک مقبره جدید 4 هزار ساله در نزدیکی اهرام مصر+عکس» را در سایت «شفاآنلاین» ببینید