تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
خبرگزاری برنا، بیماران مبتلا به سرطان ممکن است به خاطر از دست دادن خون حین عمل جراحی سرطان به تزریق خون و فرآورده های خون نیاز داشته باشند. همچنین این بیماران برای جبران یکی از موارد عوارض جانبی مصرف داروهای شیمی درمانی نیاز به انتقال خون دارند.

داروهای شیمی درمانی علاوه بر سلول های سرطانی روی سلول های طبیعی بدن هم تاثیر دارند؛ این داروها نمی توانند بین سلول های خوب و بد افتراق قائل شوند.

مغز استخوان که مرکز تولید سلول های خون است توسط شیمی درمانی تحت تاثیر قرار می گیرد و به دنبال آن سلول هایی که سریع تقسیم می شوند تحت تاثیر قرار می گیرند و توانایی بدن برای تولید سلول های جدید خون کم می شود؛ به طوری که تزریق گلبول های قرمز و پلاکت ها ممکن است مورد نیاز باشد.

   #شیمی درمانی #سرطان #عوارض