تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
پیشکسوت وزنه برداری ایران دارفانی را وداع گفت.به گزارش بلاغ، تقی روحانی پیشکسوت و قهرمان اسبق وزنه برداری آسیا دار فانی را وداع گفت.
روحانی سال ها در بستر بیماری بود.
روحانی در مسابقات قهرمانی آسیا ۱۹۸۰ سئول مدال طلا گرفت.

   #وزنه برداری #مدال طلا #سئول #روحانی