تاریخ دریافت خبر:
پیشکسوت وزنه برداری ایران دارفانی را وداع گفت. 132713_759.jpgتقی روحانی پیشکسوت و قهرمان اسبق وزنه برداری آسیا دار فانی را وداع گفت.

روحانی سالها در بستر بیماری بود.

روحانی در مسابقات قهرمانی آسیا 1980 سئول مدال طلا گرفت.


   #روحانی #وزنه برداری #سئول #مدال طلا