تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
پیشکسوت وزنه برداری ایران دارفانی را وداع گفت.

پیشکسوت وزنه برداری ایران دارفانی را وداع گفت.

به گزارش ایسنا، تقی روحانی پیشکسوت و قهرمان اسبق وزنه برداری آسیا دار فانی را وداع گفت. روحانی سالها در بستر بیماری بود.

روحانی در مسابقات قهرمانی آسیا 1980 سئول مدال طلا گرفت.

   #وزنه برداری #روحانی #سئول #مدال طلا