تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
گروه جامعه: شهرداری منطقه ۵، پیرو انتشار برخی اسناد و اخبار در شبکه های اجتماعی پیرامون کمک های شهرداری تهران به حسینیه ریحانه الحسین(ع) توضیحاتی را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری بین المللی قرآن(ایکنا)، به نقل از روابط عمومی منطقه ۵ شهرداری تهران، پیرو انتشار برخی اسناد و اخبار در شبکه های اجتماعی پیرامون کمک های شهرداری تهران به حسینیه ریحانه الحسین(ع) موارد ذیل به اطلاع افکارعمومی می رسد:

شورای اسلامی شهر تهران در راستای حمایت از فعالیت های دینی در برنامه و بودجه سال ۱۳۹۶ شهرداری تهران ذیل سرفصل تملک دارایی سرمایه ای و تحت ماموریت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران، بندهایی را برای توسعه مساجد، حسینیه ها و تکایا تعریف و اعتبار مشخصی را تخصیص داده بود.

براساس مصوبه مذکور اعتباری معادل ۱۰ میلیارد ریال در ردیف شماره ۱۰۷۰۲۲۴۰۵ جهت تجهیز و توسعه هیات ریحانه الحسین(ع) در نظر گرفته شده بود که مبلغ ۸ میلیارد ریال از اعتبار مذکور در ۶ ماه نخست سال جاری به شهرداری منطقه ۵ تخصیص داده شده بود. از محل این اعتبار، مبلغ ۵/۵ میلیارد ریال به صورت غیرنقد در تاریخ ۳۱ خرداد سال جاری و در دوره تصدی مدیریت پیشین شهرداری تهران برای حسینیه مذکور درخواست تعهد اعتبار شده و پس از آن بخشی دیگر از اعتبار در دو فقره چک در شهریور ماه و در آغازین روزهای تصدی شهردار محترم تهران، در منطقه ۵ در وجه حسینیه مذکور پرداخت شده است.

بر خلاف ادعای صورت گرفته این اعتبار به هیچ مداح خاصی پرداخت نشده است و صرفا برای تجهیز و توسعه حسینیه مذکور آن هم بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر تهران تخصیص یافته است. یادآور می شود؛ شهرداری تهران موظف به اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر تهران است و این منطقه در چارچوب ضوابط ابلاغی کمک های مصوب را انجام داده است.

   #شهرداری #شهرداری تهران #شهر تهران

محتوای خبر «اعتبار تجهیز ریحانه الحسین(ع) براساس مصوبه شورای شهر تخصیص یافته است» را در سایت «ایکنا» ببینید