تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
درمانگاه تامین اجتماعی رزن راه اندازی می شودمدیر درمان تامین اجتماعی استان همدان از راه اندازی درمانگاه تامین اجتماعی رزن تا پایان امسال خبر داد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، دکتر علیرضا صفری با اشاره به اینکه طی چند سال گذشته درمانگاه شهرستان اسدآباد و پلی کلینیک تخصصی همدان راه اندازی شده است، افزود: در این مدت ٢٨ تخت فعال به هر دو بیمارستان تامین اجتماعی اضافه شده است.
وی از راه اندازی درمانگاه تامین اجتماعی رزن طی دهه فجر امسال خبر داد و گفت: طی دو ماه گذشته، درمانگاه شهرستان بهار کلنگ زنی شد و عملیات ساختمانی آن نیز در سال ٩٧ آغاز خواهد شد.
دکتر صفری با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی با تمام وجود در طرح تحول نظام سلامت ورود کرده و تاکنون آن را در دستور کار قرار داده است، خاطرنشان کرد: بر اساس این طرح، در تمامی مراکز ملکی سازمان، موضوع ارتقای هتلینگ بیمارستانی مورد توجه قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه ارتقای هتلینگ بیمارستانی، در چهار محور ساختمان و فضای فیزیکی، بهداشت حرفه ای، رفاهی و تجهیزات انجام شده است، افزود: در حال حاضر هتلینگ دو بیمارستان سازمان تامین اجتماعی در استان همدان تکمیل شده و شرایط فیزیکی بیمارستان ها نسبت به قبل بهتر شده است.

   #تامین اجتماعی #همدان #سازمان تامین اجتماعی #استان همدان #دهه فجر #سلامت

محتوای خبر «درمانگاه تامین اجتماعی رزن راه اندازی می شود» را در سایت «تامین اجتماعی» ببینید