تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان

سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه قصور در رسیدگی به بیماری یکی از مقامات سیاسی کشور که در شبکه های اجتماعی منتشر شده، اظهار نظری غیرمسئولانه و خلاف است، گفت: در روند درمان بیماری ایشان هیچ گونه کوتاهی صورت نگرفته است.

به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت)ایرج حریرچی قائم مقام و سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه قصور در رسیدگی به بیماری یکی از مقامات سیاسی کشور که در شبکه های اجتماعی منتشر شده است، اظهار نظری غیر مسئولانه و خلاف است، اظهار داشت: در روند درمان بیماری ایشان هیچ گونه کوتاهی صورت نگرفته است؛ از ابتدا در جریان جزئیات درمان ایشان بودیم و اقدامات و توصیه های کاملاً علمی و مطابق آخرین پیشرفت های روز دنیا در داخل کشور برای ایشان انجام شده است.

وی افزود: تبعیت از توصیه های پزشکی جزء اختیارات بیماران است و در صورت عدم قبول توصیه های درمانی و یا تعویق در انجام دستورات پزشکی توسط بیمار، قاعدتاً مسئولیتی متوجه پزشک یا تیم پزشکی معالج نیست.

حریرچی اضافه کرد: تمام اقداماتی که در خارج از کشور و در مدت اقامت این مقام سیاسی انجام شده است، با همان کیفیت و تأثیر در داخل کشور قابل انجام بوده و توصیه وزارت بهداشت این است که اطرافیان ایشان سیر مراحل درمانی را اطلاع رسانی کنند تا سوءتفاهم پیش آمده رفع شود و از پزشکان معالج خبره و عالی مقام ایشان در داخل کشور هم تقدیر و تشکر به عمل آید.

قائم مقام وزارت بهداشت ضمن گلایه از سازمان نظام پزشکی و جامعه پزشکی گفت: این همکاران باید بر اساس وظیفه صنفی خود، از جایگاه علمی، تخصص و تعهد پزشکان ایرانی به نحو مقتضی حمایت و دفاع کنند.

  

محتوای خبر «ادعای قصور پزشکی در مورد یکی از مقامات سیاسی غیرمسئولانه و خلاف است» را در سایت «خبرگزاری سلامت» ببینید