تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان بازدید: 203
معرفی نامزدهای بخش ویژه جایزه شعر خبرنگاران نامزدهای بخش ویژه شاعران بدون کتاب دوازدهمین جایزه کتاب سال شعر به انتخاب "خبرنگاران" معرفی شدند.

سرویس فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین: نامزدهای بخش ویژه شاعران بدون کتاب (شاعران فارسی زبان ایران، افغانستان و تاجیکستان که تا کنون در ایران مجموعه شعر منتشر نکرده اند اما به اندازه یک مجموعه، شعر دارند) از میان مجموعه های دریافتی به دبیرخانه دوزادهمین دوره جایزه کتاب سال شعر "خبرنگاران"، به ترتیب حروف الفباء، به این شرح اعلام شدند:

محمدصادق تابان، مصطفی توفیقی، سجاد حقیقت شناس، مانی چهکندی نژاد، نیلوفر شاطری، سیدیوسف صالحی، مریم قربانی و افسانه مرادی.

بنا بر اعلام دبیرخانه جایزه کتاب سال شعر به انتخاب "خبرنگاران"، مراسم پایانی این جایزه به روال هر ساله، در حدود نیمه ی اسفندماه برگزار خواهد شد.

همچنین نامزدهای بخش کتاب سال این دوره از جایزه (مجموعه های شعری که در سال ۱۳۹۵ در ایران به زبان فارسی منتشر شده اند)، در اواخر بهمن ماه معرفی خواهند شد.

در یازدهمین دوره جایزه کتاب سال شعر خبرنگاران، مجموعه شعر "اسب را در نیمه دیگرت بِرَمان" (عطیه عطارزاده/ چشمه) در بخش کتاب سال، آریس پراچا در بخش ویژه شاعران بدون کتاب و "ضیاء موحد" در بخش یک عمر فعالیت شعری، تجلیل شدند.

   #شعر #زبان فارسی #تاجیکستان #افغانستان

محتوای خبر «معرفی نامزدهای بخش ویژه جایزه شعر خبرنگاران» را در سایت «هنرآنلاین» ببینید