تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان

تحلیل بنیادی قزوین

معرفی شرکت

شرکت سهامی عام کارخانجات قند قزوین واقع در کیلومتر ۲۵ جاده بوئین زهرا در تاریخ ۱۳۴۳/۰۴/۰۲ تحت شماره ۹۳۰۴ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳۴۵/۱۱/۲۳ تحت مجوز شماره ۵۳۲۹ صادره از وزارت صنایع و معادن با ظرفیت اولیه ۱۰۰۰ تن شروع به بهره برداری نمود و در سال ۱۳۴۶ با توسعه ظرفیت به ۲۰۰۰ تن ارتقائ ظرفیت یافته است، برابر تصمیمات مجامع عمومی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۵۴/۰۴/۲۵ نام شرکت از کارخانه قند قزوین (سهامی خاص) به شرکت کارخانجات قند قزوین (سهامی خاص) تغییر یافت و برابر تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۵۴/۰۴/۲۵ و هیات مدیره ۱۳۵۸/۱۱/۱۸ سهام شرکت از بی نام به با نام تبدیل گردید.

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ طی حکم صادره از دادگاه انقلاب اسلامی مرکز به تاریخ ۱۳۵۸/۰۲/۲۳ به نفع بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی مصادره گردید.

ترکیب سهامداران

تحلیل بنیادی قزوین | کارخانجات قند قزوین

تحلیل بنیادی قزوین | کارخانجات قند قزوین

روند افزایش سرمایه

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال شامل تعداد ۶۰ هزار سهم به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰۰ ریال بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۳۳۰،۱۹۶ میلیون ریال (شامل تعداد ۳۳۰،۱۹۶ هزار سهم به ارزش اسمی هر سهم ۱،۰۰۰ ریال ) افزایش یافته است.

تحلیل بنیادی قزوین | کارخانجات قند قزوین

کارشناسی درآمد هر سهم در سال ۹۶:


مفروضات هر یک از سناریوهای کارشناسی شده در انتهای جدول ذکر گردیده است که لازم است به آن توجه شود.

تحلیل بنیادی قزوین | کارخانجات قند قزوین

منبع: شرکت کارگزاری سهام بارز
منتشر شده در بخش تحلیل کارگزاران و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها

   #قزوین #انقلاب اسلامی #بورس