تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
علیرضا محمدی کمال آبادی، حافظه برتر ایران گفت: به یاری مسئولان برای سرافرازی نام ایران در جهان و ثبت توانایی خارق العاده حافظه ام در گینس، نیازمندم.

به گزارش صاحب نیوز؛ به نقل از حافظه برتر ٬ حافظه برتر ایران ٬ علیرضا محمدی کمال آبادی ٬ گینس

  

محتوای خبر «رکورد «حافظه برتر» را در گینس به ثبت می رسانم/ بی توجهی مسئولان نسبت به توانمندی ها جان تأسف دارد» را در سایت «صاحب نیوز» ببینید