تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
یارانه نقدی هشتاد و سومین مرحله یارانه نقدی ساعت ۲۴ سه شنبه ۲۶ دی ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.

به گزارش ایمنا، یارانه نقدی ساعت ۲۴ سه شنبه ۲۶ دی ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز و از بامداد روز چهارشنبه قابل برداشت خواهد بود.

مبلغ یارانه دریافتی هر یک از مشمولان دریافت یارانه نقدی همانند ماه های گذشته ۴۵هزار و ۵۰۰ تومان است.

   #یارانه

محتوای خبر «یارانه نقدی امشب واریز می شود» را در سایت «ایمنا» ببینید