تاریخ دریافت خبر:
خبرگزاری میزان- معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان ایران و هیأت همراه بعدازظهر امروز با استقبال رسمی مسئولین ورزش عراق وارد این کشور شدند.

   #عراق