تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
برخی روزنامه های امروز عکس زیر را که از محل برگزاری نمازباران در خراسان جنوبی گرفته شده منشر کرده اند.

447689_235.jpg

   #خراسان

محتوای خبر «عکسی تکاندهنده از نماز باران در خراسان جنوبی» را در سایت «صراط» ببینید