تاریخ دریافت خبر:
نمایشگاه
حجت امانی نمایشگاه انفرادی با موضوع «خیال مشترک» را در گالری شهر کتاب فرشته برگزار می کند.

به گزارش ایسکانیوز، نمایشگاهی از مجموعه آثار حجت امانی شامل نقاشی و گبه های عشایری با عنوان «خیال مشترک» در گالری مجموعه فرهنگی - هنری شهر کتاب فرشته برگزار می شود.

«خیال مشترک» شاید ادای دینی باشد به زنان عشایر که بدون هیچ نقشه ای از خیال خود می بافند و چه زیبا می بافند. بافته های زیبایشان را بدون هیچ نقشه از پیش تعیین شده ای با خیال می بافند؛ چیزی که به آن «نقش غلط» می گویند و از قضا زیباترین نقش ها را می سازد. به راستی نقشی که از خیال می آید چگونه می تواند درست نباشد؟

آیین گشایش این نمایشگاه جمعه بیست و نهم دی ماه است و گالری فرشته از ساعت ۱۶الی ۲۰ میزبان علاقه مندان خواهد بود.

«خیال مشترک» تا دهم بهمن ماه به مدت ۱۰ روز میزبان علاقه مندان خواهد بود.

503

   #نمایشگاه #نقشه #نقاشی