تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
هزار و چند شب لیالی

به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات کتاب نیستان مجموعه داستانی تازه از سید علی شجاعی را با عنوان «هزار و چند شب لیالی» منتشر کرد.

این مجموعه شامل شامل ۱۴ داستان کوتاه از اوست.

هزار و چند شب از لیالی بیش از هر چیز برای مخاطبان خود دربردارنده مضامین و زاویه دید تازه ای است که می توان گفت تمامی مجموعه را در انحصار خود در آورده است. شجاعی سعی کرده در این مجموعه با وسواس دست به انتخاب مضامین و در ادامه کلمات و جملات برای تبیین آنها بپردازد و به همین دلیل حتی قالب روایت این داستان ها نیز تحت تاثیر همین مضامین هستند.

ویژگی اصلی این مجموعه را باید در تلاش نویسنده برای پیوند میان آن چیزی دانست که خود او از آن به عنوان «اتمسفر زیستی نویسنده و مخاطب» یاد کرده است. به همین اعتبار در این مجموعه بازگویی نقاط ضعف رفتاری و فکری اجتماع با رجوع به تصویرسازی آنچه از آنها در حال حاضر وجود دارد و بزرگ نمایی ریشه های این نقاط ضعف در دستور کار نویسنده قرار گرفته و به همین خاطر گاه داستان های کوتاه این مجموعه که تمام می شوند در ذهن و زندگی مخاطب شروع به حیاتی تازه می کنند و او را به سمت زیست و اندیشه ای جدی تر و بلندتر هدایت می کنند.

عناوین داستان های این مجموعه عبارتند از؛ هزار و چند شب لیالی، ان دو برای دندان شماره سی و هشت، به وقت میزان، دربابذاتیات چاقو و اعتراض به آن، اندوه سیگار و چند خاطره، دفتر نهم باب هشتاد و یکم، چند گزاره مخدوش از تئوری انتخاب اصلح، آئینه فراموش نمی کند حتی اگر رفته باشی، کبین کرو بی ردی فور تیک آف، یک دال و دو پ، اف از سی برای دندان سی و هشت، اندوه حسرت و یک خاطره، فلوچارت ساخت یک باب توالت و تا سه دل.

سیدعلی شجاعی در مقام نویسنده و پیش از این اثر تاکنون در قالب داستان کوتاه آثاری چون «مرا به خواب هایت ببر ماریه»، «فرشته ها قصه ندارند بانو»، «عاشقی به وقت کتیبه ها» و «ستاره هایی که خیلی دور نیستند» را منتشر کرده است.

کتاب نیستان مجموعه داستان «هزار و چند شب لیالی» را در ۱۵۶ صفحه با قیمت ۱۳۰۰۰ تومان منتشر کرده است.

   #داستان کوتاه #سیگار #اجتماع

محتوای خبر «سید علی شجاعی از «هزار و چند شب لیالی» نوشت» را در سایت «خبرگزاری مهر» ببینید