تاریخ دریافت خبر:

شنبه 16 دی نفتکش «سانچی» حامل 136 هزار تن میعانات گازی صادراتی ایران به کره جنوبی، پس از برخورد با کشتی فله بر هنگ کنگی «کریستال» طعمه حریق شد و 30 سرنشین ایرانی و دو خدمه بنگلادشی اش در دلتای شانگهای و در جهنم آتش با سرنوشتی نامعلوم ناپدید شدند.

6161