تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
عبدالرضا عزیزی امروز 25 دی ماه 13960 در فرودگاه امام خمینی (ره) از هیأت های پارلمانی عمان، گینه بیسائو، سیرالئون و کامرون که برای حضور در سیزدهمین کنفرانس مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی وارد کشور ما شدند، استقبال کرد.
دیدار عبدالرضا عزیزی با رئیس مجلس عمان http://cdn.icana.ir/d/019/201801107646599820.jpg http://cdn.icana.ir/d/019/201801107646599820.jpg , عبدالرضا عزیزی Icana http://static.icana.ir/Fa/IMG/Logo.ico
دیدار عبدالرضا عزیزی با رئیس مجلس عمان http://cdn.icana.ir/d/019/201801102494828466.jpg http://cdn.icana.ir/d/019/201801102494828466.jpg , عبدالرضا عزیزی Icana http://static.icana.ir/Fa/IMG/Logo.ico
دیدار عبدالرضا عزیزی با رئیس مجلس عمان http://cdn.icana.ir/d/019/201801101463679836.jpg http://cdn.icana.ir/d/019/201801101463679836.jpg , عبدالرضا عزیزی Icana http://static.icana.ir/Fa/IMG/Logo.ico

   #رئیس مجلس

محتوای خبر «استقبال عبدالرضا عزیزی از ورود هیأت های پارلمانی» را در سایت «خانه ملت» ببینید