تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
عبدالرضا عزیزی عصر امروز ۲۵ دی ۱۳۹۶ از نایب رئیس مجلس اندونزی و هیأت همراه در تهران استقبال کرد.
استقبال رسمی از نایب رئیس مجلس اندونزی و هیأت همراه http://cdn.icana.ir/d/019/201801100886527361.jpg http://cdn.icana.ir/d/019/201801100886527361.jpg , عبدالرضا عزیزی, استقبال رسمی از نایب رئیس مجلس اندونزی و هیأت همرامحمدرضا زرندوش Icana http://static.icana.ir/Fa/IMG/Logo.ico
استقبال رسمی عبدالرضا عزیزی از نایب رئیس مجلس اندونزی و هیأت همراه http://cdn.icana.ir/d/019/201801106062869394.jpg http://cdn.icana.ir/d/019/201801106062869394.jpg , عبدالرضا عزیزی, استقبال رسمی از نایب رئیس مجلس اندونزی و هیأت همرامحمدرضا زرندوش Icana http://static.icana.ir/Fa/IMG/Logo.ico
استقبال رسمی از نایب رئیس مجلس اندونزی و هیأت همراه http://cdn.icana.ir/d/019/201801100604610506.jpg http://cdn.icana.ir/d/019/201801100604610506.jpg , عبدالرضا عزیزی, استقبال رسمی از نایب رئیس مجلس اندونزی و هیأت همرامحمدرضا زرندوش Icana http://static.icana.ir/Fa/IMG/Logo.ico

   #رئیس مجلس #اندونزی

محتوای خبر «استقبال رسمی از نایب رئیس مجلس اندونزی و هیأت همراه» را در سایت «خانه ملت» ببینید