تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
هنر نمایی چینی ها در جشنواره موسیقی فجر + عکسدر سومین روز سی و سومین جشنواره موسیقی فجر شامگاه ۲۲ دی ماه گروه خانه درام چین و گروه لیان نیز در فرهنگسرای نیاوران به روی صحنه رفتند. پایگاه خبری ریشه:
در سومین روز سی و سومین جشنواره موسیقی فجر شامگاه ۲۲ دی ماه گروه خانه درام چین و گروه لیان نیز در فرهنگسرای نیاوران به روی صحنه رفتند
کنسرت چینی

   #جشنواره موسیقی فجر #چین