تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
برق
صنعت برق کشور «زیرساخت زیرساخت» ها است و بدون تحقق اهداف این صنعت به جرأت می توان ادعا کرد که تحقق اهداف سند چشم انداز و برنامه ششم توسعه برای تحقق رشد 8 درصدی اقتصاد کشور، ایجاد 950 هزار اشتغال به صورت سالانه، کاهش بیکاری و البته فقرمطلق در کشور چندان قابل حصول نخواهد بود.

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ به نقل از وزارت نیرو، براساس گزارش های شرکت مدیریت شبکه برق ایران در تابستان 96 میزان اوج مصرف برق به رکورد بی سابقه 55 هزار و 400 مگاوات رسید که نسبت به پیک سال 95 حدود 7 درصد رشد را نشان داد.
به گفته «محمود حقی فام» معاون توزیع توانیر چنانچه مصرف برق در زمان اوج بار به اندازه 4000 مگاوات مدیریت نمی شد، ما ما شاهد رسیدن میزان مصرف برق کشور به چیزی نزدک به 60 هزار مگاوات می شدیم که این امر می توانست زمینه ساز فروپاشی شبکه برق کشور باشد.
گزارش های موجود حاکی از این است که در سال جاری تا زمان پیک تابستان 97 برنامه ریزی شده که حداقل 3 تا 3500 مگاوات نیروگاه جدید وارد مدار شود که تاکنون نیز 1904 مگاوات آن وارد مدار شده است.
با این حال بر اساس پیش بینی های موجود برای مدیریت بار تابستان 97 می بایست یا ظرفیتی بیش از ظرفیت پیش بینی شده وارد مدار شود و یا اینکه میزان بار مدیریت شده در بخش های مختلف بیش از آن چیزی باشد که در تابستان سال گذشته اتفاق افتاد.
البته در کنار مدیریت بار و ساخت نیروگاه های حرارتی جدید، از راه حل های دیگر می توان به افزایش راندمان نیروگاه ها اشاره کرد که در حال حاضر راندمان این نیروگاه ها حدود 38.5 درصد است.
بر اساس پیش بینی های موجود در برنامه ششم توسعه تا پایان این برنامه، میزان راندمان این نیروگاه ها باید به 42 درصد برسد که به گفته کارشناسان صنعت برق بوقوع پیوستن چنین امری نیازمند هزینه های بسیار بالایی است.
گفته می شود براساس محاسبات انجام شده افزایش هر یک درصد متوسط راندمان نیروگاهی کشور چیزی نزدیک به 2 هزار میلیارد تومان هزینه در بر دارد.
بر این اساس صنعت برق کشور تنها برای افزایش متوسط راندمان نیروگاهی کشور (براساس اهداف برنامه ششم توسعه) می بایست چیزی نزدیک به 7000 میلیارد تومان هزینه کند که براساس ارقام موجود از میزان بودجه و درآمد و هزینه صنعت برق در بخش های مختلف دیگر باید گفت دسترسی به این عدد نیازمند عزم جدی دولت برای کمک به این صنعت است.
باید توجه داشت که صنعت برق کشور «زیرساخت زیرساخت» ها است و بدون تحقق اهداف این صنعت به جرأت می توان ادعا کرد که تحقق اهداف سند چشم انداز و برنامه ششم توسعه برای تحقق رشد 8 درصدی اقتصاد کشور، ایجاد 950 هزار اشتغال به صورت سالانه، کاهش بیکاری و البته فقرمطلق در کشور چندان قابل حصول نخواهد بود.

402

   #اشتغال

محتوای خبر «تحقق اهداف برنامه ششم توسعه مستلزم تحقق اهداف صنعت برق است» را در سایت «ایسکا نیوز» ببینید