تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان بازدید: 611
ساغی فعال همسر حسین جهانی هل‎آباد، به همراه همسرش در نفتکش ایرانی حادثه دیده سانچی بوده اند. پایگاه خبری ریشه:

ساغی فعال همسر حسین جهانی هل‎آباد، به همراه همسرش در نفتکش ایرانی حادثه دیده سانچی بوده اند.

ساغی فعال

   #همسر #نفتکش ایرانی