تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
n82794803-72108735.jpg

به گزارش ایرنا، این نتایج تقریبا نهایی و برآمده از شمارش اکثریت قریب به اتفاق آرای اخذ شده است.
رسانه ها، این دوره از انتخابات ریاست جمهوری چک را در حکم یک همه پرسی برای تداوم سیاست های جنجال برانگیز رئیس جمهوری 73 ساله می دانند.
وی در سال های گذشته به سبب مواضعی که علیه اتحادیه اروپا و به ویژه سیاست های مهاجرتی مورد حمایت آلمان داشته، هدف برخی انتقادها قرار گرفته بود.
رئیس جمهوری چک به تنهایی قدرت اجرایی چندانی ندارد، با این حال نقشی اساسی در شکل گیری دولت و سیاست گذاری های کلان ایفا می کند.
دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری چک برای 26 و 27 ژانویه (6 و 7 بهمن) برنامه ریزی شده است.
شبس ** 9386 *1488* مترجم: مهران معینی جم*انتشار دهنده: بهن بامداد**

انتهای پیام /*

   #انتخابات #جنجال #اتحادیه اروپا #آلمان