تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان

به گزارش به نقل از کمیته امداد، ارسلان زارع در نشست با مسئولان کمیته امداد اظهار داشت: تمامی مراجعین کمیته امداد افرادی هستند که با دارا بودن مشکلات عدیده ای در زندگی نیازمند کمک هستند و هرگونه قدمی قدمی در راستای پاسخ به نیازمندی های آنها دارای اجر معنوی و اخروی خواهد بود.

وی با اشاره خدمات ارزنده کمیته امداد در سر فصل های مختلف برای مددجویان تحت حمایت این نهاد به ویژه در حوزه اشتغال و مسکن گفت: علی رغم اینکه مشکلات زیادی برای نیازمندان وجود دارد، اما میزان رضایتمندی مردم دشتستان از فعالیت های کمیته امداد مناسب است که امید می رود این رضایمتندی با خدمات بیشتر بیش از پیش افزایش یابد.

فرماندار دشتستان بیان کرد: یکی از کارهای خوب کمیته امداد در ماهای اخیر ایجاد دو دفتر جدید در دو حوزه کلمه و تنگ ارم است که نتیجه آن کمک به آسایش مردم و جلوگیری از طی کردن مسافت زیاد مددجویان برای دریافت خدمات به مرکز شهرستان است.


   #اشتغال