تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
به گزارش فوتبال ایران وارد 36 سالگی شد.

نصرتی مدافع سابق پرسپولیس که بر خلاف بسیاری از هم نسلان خود همچنان در سطح اول فوتبال ایران بازی می کند تصویری را از جشن تولد خود منتشر کرده است.

   #فوتبال ایران #پرسپولیس