تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
37 کشته بر اثر رانش زمین در کینشاسای کنگو

در لابه لای اخبار بین الملل، تصاویر جالبی از رخدادهای مهم وجود دارد که می تواند برای مخاطب قابل توجه باشد. آنچه در این گزارش آمده، دست چین تصاویری از گوشه و کنار حوادث جهان در هفته گذشته است.

   #نفتکش ایرانی #هند #پاکستان #چین #میانمار #سامانه بارشی #اوکراین #حوادث #رویترز #سامانه