تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
به گزارش وزارت خارجه آمریکا، با سفر به مناطق تحت کنترل کردهای سوری مورد حمایت واشنگتن مذاکراتی را با مقامات آنها انجام دادند.

این هیات آمریکایی در ابتدا با افرادی چون «الدار خلیل»، «فائز یوسف» و «بدران کیا کرد» دیدار و در خصوص خواسته های کردهای سوری و همچنین دایر شدن سیستم حکومت فدرال در سوریه با آنها گفتگو کردند.

   #واشنگتن #سوریه #حکومت

محتوای خبر «مذاکره آمریکا برای جدایی کردهای سوریه» را در سایت «افکارنيوز» ببینید